Feit of Fabel?

Er bestaan veel misverstanden over mentale gezondheid. Door onwetendheid ontstaan vaak vooroordelen en blijven bestaande misvattingen in stand. Dat komt onder andere door de manier waarop er in de media over mentale gezondheid wordt bericht. De verhalen van mensen die in een kwetsbare staat zichzelf of anderen in gevaar brengen zijn haast eindeloos, maar de alledaagse verhalen van ‘gewone’ Limburgers worden nauwelijks verteld. Toch ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor ons allemaal: door open en onbevangen gesprekken te voeren, ontstaat wederzijds begrip - een onmisbare eerste stap naar een open, eerlijk en inclusief Limburg.
Feiten en fabels zijn soms lastig van elkaar te scheiden. Denk jij te weten hoe het zit? Test hieronder je eigen kennis over mentale gezondheid.

Psychische klachten komen nauwelijks voor in Limburg

FABEL. Volgens de Gezondheidsmonitor 2022 van de GGD ervaart ruim 1 op de 5 volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland psychische klachten zoals stress, angst of somberheid. Bij jongvolwassenen tussen de 18 en 25 is dit zelfs bijna de helft. In de afgelopen jaren is dit percentage enorm toegenomen.

Mensen met psychische klachten worden gediscrimineerd op de werkvloer

FEIT. Onderzoek van Tilburg University wijst uit dat 64% van de Nederlandse managers terughoudend is om iemand met psychische problemen aan te nemen. Het is echter nog opvallender dat ruim eenderde van alle managers óók terughoudend is om een sollicitant aan te nemen die in het verleden psychische problemen heeft gehad, zelfs als de persoon in kwestie al lang geleden is hersteld. Het onderzoek laat onder andere zien dat mensen met psychische klachten ook na hun herstel worden achtervolgd door vooroordelen en onjuiste aannames.

Mensen met psychische klachten hebben hun leven niet op orde

FABEL. Achterliggende psychische aandoeningen, verslavingen of schulden kunnen inderdaad een oorzaak zijn van psychische klachten, maar het beeld dat er iets ‘mis’ is met mensen die psychische klachten ervaren is onjuist. Een psychische kwetsbaarheid is géén teken van zwakte, zelfmedelijden of aanstellerij. Iedereen kan worstelen met diens mentale gezondheid, óók als je een goed betaalde baan hebt, in een mooi huis woont en een rijk sociaal leven hebt.

Mensen die problemen hebben met hun mentale gezondheid praten er niet graag over

FEIT. Omdat er nog altijd veel vooroordelen bestaan over psychische kwetsbaarheden, is het voor mensen die daar last van ondervinden op dit moment vaak moeilijk om daarover te praten. De schaamte is vaak te groot, terwijl een open gesprek over mentale gezondheidsproblemen juist steun kan bieden en het taboe kan doorbreken. Het onderdrukken van gevoelens kan schadelijk zijn. Het is daarom een verantwoordelijkheid van ons allemaal om onze naasten die het nodig hebben de gelegenheid te bieden om open, eerlijk en zonder terughoudendheid over hun worstelingen te kunnen vertellen. Deze campagne richt zich op het promoten van openhartige gesprekken. Tips voor het voeren van openhartige gesprekken vind je onder andere op onze gesprekskaartjes.

Een campagne over mentale gezondheid is mosterd na de maaltijd

FABEL. Hoewel het gesprek over mentale gezondheid steeds vaker wordt gevoerd, zijn we er helaas nog niet. De manier waarop er in de media bijvoorbeeld wordt gesproken over mensen met een psychische aandoening houdt een negatief beeld van deze groep in stand. Ze zouden ‘een risico vormen voor de omgeving’, ‘onbetrouwbaar zijn’ of ‘overlast veroorzaken’. Een eerlijk en open beeld van mentale gezondheid begint echter bij ons allemaal individueel. Limburg Openhartig vertelt de verhalen van Limburgers zoals jij en ik, die nog elke dag ervaren waarom openheid over mentale gezondheid zo van belang is. Zo creëren we samen wederzijds begrip en een open, eerlijke en inclusieve samenleving.

Het is een modegril dat iedereen ineens last heeft van mentale problemen

FABEL. Hoewel het waar is dat steeds meer mensen op enig moment in hun leven last krijgen van psychische klachten, is dit niet bepaald een modegril. Omdat het steeds vaker onderwerp van gesprek is, lijkt het misschien nadrukkelijker aanwezig, maar dat heeft voornamelijk positieve consequenties. Door problemen vroegtijdig te signaleren en een open gesprek erover te stimuleren, wordt het makkelijker om passende zorg en ondersteuning te bieden en de problemen tijdig op te lossen. Een open samenleving is namelijk uiteindelijk ook een veerkrachtige samenleving.

Praten over mentale Gezondheid, zo doe je dat!

Op onze gesprekskaartjes vind je praktische tips die je helpen bij het bespreken van persoonlijke onderwerpen. Zo creëer je een omgeving waarin een ander zich veilig voelt om vrijuit te praten.

Deel je eigen verhaal

Openheid leidt tot openheid. Door (anoniem) jouw eigen verhaal, ervaring of tip te delen kun je nét dat extra steuntje in de rug bieden voor een ander. Welke boodschap zou jij willen delen in onze Open Up-box? De mooiste reacties zie je terug op onze website.

Cookies & Privacy

Wij maken gebruik van cookies.

Google Analytics
Bezoekersstatistieken, websitebezoek en gebruik wordt gemeten en gebruikersgegevens worden anoniem verzameld.

Vimeo
Gegevens over de bezoeken van de gebruiker worden verzameld zoals welke pagina’s zijn gelezen.

YouTube
Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie en gebruikersgedrag wordt gebruikt voor advertenties.